Integritetspolicy

Den här integritetspolicyn gäller dig som är jobbsökande, rekryteringskandidat eller representant för våra kunder och leverantörer. Besökare på vår hemsida hittar information om hur cookies hanteras via knappen Hantera cookies i nedre högra hörnet.

Personuppgiftsansvarig är SKÅNESTOR AB, organisationsnummer 559354-1120.  

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig i enlighet med gällande lagstiftning och för syften som är motiverade i verksamheten. Vi samlar bara in de uppgifter som krävs för specifika, särskilda och berättigade ändamål och vi raderar dem när de inte längre behövs.  

Vi samlar in information som du som arbetssökande eller kund personligen skickar till oss eller genom att använda en tredje part som LinkedIn och andra rekryteringssidor. 

För dig som kund består sådana uppgifter i huvudsak av kontaktuppgifter, betalningsinformation samt avtal och kontrakt. Uppgifterna används för att tillhandahålla och följa upp våra tjänster och erbjudanden.  

För dig som är jobbsökande eller rekryteringskandidat och använder våra karriärsidor så gäller att de personuppgifter som samlas in och behandlas kommer endast att vara tillgängliga för utvalda SKÅNESTOR-anställda eller externa rekryterare som valts ut av SKÅNESTOR och endast i rekryteringssyfte. Uppgifterna består i huvudsak av kontaktuppgifter, CV och ansöknings/personligt brev. 

Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi kommer att lagra dem i 3 år. Om du vill att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, tas bort eller begränsas på något sätt vänligen kontakta oss. Du kan också uppdatera din profil när som helst genom att följa samma procedur som för att registrera en ny ansökan. 

Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring, förstörelse eller förlust av personuppgifter. 

Vi behöver kunna dela information som rör din ansökan och rekryteringsprocessen med relevanta kunder och tredje part när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster, och under förutsättning att de behandlar informationen i enlighet med vår integritetspolicy och gällande lagstiftning. Vi kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt lämna ut personuppgifter till tredje part, såvida vi inte är juridiskt förpliktade att göra det. 

Alla förändringar vi gör i vår integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida. Kom tillbaka regelbundet för att ta del av eventuella uppdateringar eller förändringar till denna integritetspolicy. 

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är den behöriga tillsynsmyndigheten i Sverige. 

Kontaktuppgifter 

Begäran om uppgifter, rättelse eller radering kan skickas skriftligen till info@skanestor.se eller SKÅNESTOR AB, Medicon Village, 223 81 Lund.