LIVSMEDEL

Vi har en djup och bred kompetens inom livsmedelsbranschen och har genom åren byggt upp en stor erfarenhet och ett brett nätverk. Vi kan inta olika roller inom produktutveckling, förpackningsutveckling, Quality Assurance & Regulatory Affairs, Quality Control samt Process & Produktion. Vi kan ta en produkt hela vägen från idé till marknad lika mycket som att vara en förstärkning med specialistkompetens. Vi är vana att agera rådgivare i specifika situationer, som exempelvis vid val av teknik & material, testmetoder och allt annat som hör till produktions- och produktutvecklingsprocessen.

WHAT WE DO

LIVSMEDEL

PRODUKT, KVALITET & SÄKERHET

Vi har många års erfarenhet av livsmedelslagstiftningen och fokuserar på lagstiftningens krav på process och leverans av en säker produkt.

Några exempel på roller och/eller uppgifter som vi kan ta på oss är:

 • Driva eller supporta vid produktutveckling eller förpackningsutveckling
 • Ge stöd vid korrekturläsning av recept och tryckmaterial, märkning, ingrediensförteckning  
 • Stödja vid uppdatering av företagets befintliga HACCP-plan, utvecklig av kvalitetssystem, framtagning av rutiner enligt BRC, riskanalyser 
 • Ge stöd vid revision och myndighetskontakt och göra leverantörsbedömning  
 • Agera kunskapsstöd till produktionen med fokus på förbättring och driftsättande av rutiner och instruktioner 
 • Leda eller delta i förbättringsprojekt gällande produkter, råvaror, förpackningar och processer 
 • Rutinmässigt laborationsarbete eller sätta upp tester utifrån gällande direktiv och krav 
 • Standarder: BRC, IP Livsmedel, ISO 22000, FSSC 22000


Typiska uppdrag:
Kvalitetsansvarig, Projektledare, Produktutvecklare, Förpackningsutvecklare, Laboratorieingejör

LIVSMEDEL

PROCESS & PRODUKTION

Vi tar fram skräddarsydda och kreativa lösningar på kundens produktion- och processutmaningar.
Vår styrka ligger i vår förmåga att omsätta vår erfarenhet till konkreta lösningar.

Några exempel på roller och/eller uppgifter som vi kan ta på oss är:

 • Nyinstallationer, optimeringar och utbyggnader 
 • Leda eller delta i arbete med process- och produktionsanläggningar. Ta fram specifikationer för utrustning, utföra riskbedömningar, designa processlinor, utföra processmodelleringar (dokumentera process- och informationsflöden), arbeta enligt standarder och krav för tillverkning 
 • Projektledning och projekthantering  
 • Validering och kvalitetskontroll  
 • Standarder: ISO9001, (EU) 1935/2004


Typiska uppdrag:  

 • Turn-key projekt
 • Projektledning, Processdesign, 3D-konstruktioner, Automation, Processmontage, Elinstallation, CE-märkning och Idriftsättning

Patrick Mårtensson
Business Unit Manager

patrick.martensson@skanestor.se
+46 70-829 41 89

LIVSMEDEL